• تاريخ: پنج شنبه 24 تير 1389

مسجد تاریخی امام در اصفهان


           
مسجد تاریخی امام در میدان نقش جهان اصفهان واقع شده است که مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی میباشد.
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved